بیمه عمر و تامین آتیه در کــرج ارائه مشاوره حضوری و مطمئن به دوراندیشان محترم لطفا مطالب درج شده را بدقت مطالعه فرمایید. دهنوی،کارشناس فروش"بیمه عمر و تأمین آتیه"بیمه پاسارگاد تماس: 0920bimegar dehnavi712[at]gmail.com http://www.0920bimegar.ir 2020-12-02T13:45:21+01:00 text/html 2016-03-21T05:23:40+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی بیمه عمر و بازنشستگی http://www.0920bimegar.ir/post/74 <strong>بیمه<span style="color: rgb(244, 135, 34);">&nbsp;<span lang="fa">عمر و بازنشستگی&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(244, 135, 34);"><span lang="fa"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt;">::: آرامش امروز ، آسایش فردا</span></span></span></strong><p style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;">بازنشستگی در واقع مرحله ای از زندگی کارکنان است که دیگر ضرورتی ندارد تا کار و فعالیت کنند، لذا می توانند در خانه بمانند و به کارهایی مثل ورزش یا فعالیتهای مورد علاقه خود که در چارچوب درآمد و منابعی که در اختیار دارند انجام دهند.</span><br><span style="font-size: 10pt;">بازنشستگی نیز مانند دوره های قبلی زندگی دارای استرس خاص خود می باشد. هر چند همه مشاغل به نوعی دارای بازنشستگی هستند اما آنچه امروزه به عنوان بازنشستگی مطرح است، دوره پایان یافتن استخدام در سازمانهای دولتی و رسمی است. نکته دیگر اینکه در تمام دنیا بازنشستگی امری ضروری و حیاتی برای بشر و پر از اضطراب، نگرانی، فشار تلقی می گردد و کارشناسان مختلف این پدیده را از منظرهای مختلف پزشکی، بهداشتی، روان شناسی، جامعه شناسی، اشتغال مورد بررسی قرار می دهند.<br></span><br><span style="color: rgb(22, 102, 175); font-size: 9pt; font-weight: 700;">تخمین میزان نقدینگی مورد نیاز در زمان بازنشستگی</span><br><span lang="fa" style="font-size: 9pt;">آمار&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">بدست آمده، نشان می‌دهد که در دوران بازنشستگی حداقل به ٪۷۰ تا ٪۸۰ درآمد زمان قبل از بازنشستگی خود نیاز دارید تا قادر به حفظ روند عادی زندگی خود باشید. البته به تناسب اهدافی که برای دوران بازنشستگی خود دارید ممکن است به میزان درآمد کمتر و یا بیشتری نیاز داشته باشید. ممکن است در دوران بازنشستگی دارای هزینه‌های کمتری باشید.<br>بطور مثال: بجای دو اتومبیل از یک اتومبیل استفاده کنید تا هزینه‌های رفت و آمد شما کاهش یابد، و از همه مهم‌تر اینکه در دوران بازنشستگی دیگر نیازی به پس انداز کردن برای دوران بازنشستگی ندارید!</span><span lang="fa">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">از سوی دیگر دوران بازنشستگی ممکن است پرهزینه نیز باشد اگر درصورتیکه قصد سفرهای پرهزینه و پرکردن زمانهای فراغت خود را با تفریحات گران داشته باشید.<br></span><br><span style="font-size: 9pt;"><span style="color: rgb(22, 102, 175);"><strong>دغدغۀ بازنشستگان:</strong></span><br>یكی از مهمترین دغدغه‌ها و مشغولیّت ذهنی آنها مسائل اقتصادی است. آن‌ها به دلیل كهولت سن، توانایی انجام كار را ندارند، در نتیجه بزرگترین منبع در آمد خود را از دست می‌دهند. حقوق بازنشستگی كه از پیامدهای رفاهی<span lang="fa">&nbsp;دولت</span>&nbsp;است به قدری كم بوده‌ كه از این اضطراب و تحیّر نمی‌كاهد.</span><br><br><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="color: rgb(22, 102, 175);">اتفاقات خاص و تأثیر آنها در نیازهای زمان بازنشستگی</span></strong><br>متخصصان برنامه ریزی بازنشستگی و برنامه ریزی مالی توجه شما را به این نکته جلب می‌کنند که «هزینه‌های نگداریهای خاص و هزینه‌های مراقبت‌های خاص پزشکی در دوران سالمندی به معنی نیاز به نقدینگی بیشتر در دوران بازنشستگی است.» موارد زیراتفاقاتی هستند که می‌توانند تأثیر بزرگی در برنامه ریزی بازنشستگی شما بگذارد.<br><br><span style="color: rgb(128, 0, 0);">*</span>&nbsp;ازکار افتادگی<br><span style="color: rgb(128, 0, 0);">*</span>&nbsp;مراقبتهای خاص دوران سالخوردگی<br><span style="color: rgb(128, 0, 0);">*</span>&nbsp;بیماریهای خاص و مراقبتهای ویژه پزشکی<br><span style="color: rgb(128, 0, 0);">*</span>&nbsp;فوت یکی از اعضای اصلی خانواده و تأثیر آن در درآمد و منابع مالی خانواده<br><br>هر یک از اتفاقات فوق اگر پیش از زمان بازنشستگی اتفاق افتند، می‌توانند اثر بزرگی در روند تکمیل و حصول به اهداف مورد نظر داشته باشد و اگر در زمان بازنشستگی اتفاق افتند، نقدینگی مورد نیاز زمان بازنشستگی را بسرعت مصرف کرده و فرد را در محدودیت مالی بزرگی در آینده دور یا نزدیک قرار می‌دهد.<br><br>برای تامین هزینه‌های فوق باید تدابیر خاصی اتخاذ گردد تا در زمان وقوع این موارد، هزینه‌های آن بر روند برنامه بازنشستگی حداقل تأثیر منفی را بگذارد. انتخاب یک<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>&nbsp;بیمه&nbsp;</strong></span>مناسب که برای موارد فوق طراحی شده‌است، به تامین این هزینه‌ها کمک خواهد کرد.<br></span><br><span style="font-size: 10pt;"><strong><span style="color: rgb(244, 135, 34);">هدف از&nbsp;<span lang="fa">ارائه&nbsp;</span>بیمه عمر<span lang="fa">&nbsp;و بازنشستگی</span></span></strong><br>بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه می تواند تامین کننده سرمایه ای یکجا بوده و تاثیر مهمی درافزایش قدرت خرید افراد در آینده داشته باشد.<br>سرمایه تشکیل شده در این بیمه نامه علاوه بر پشتوانه مالی در دوران<span lang="fa">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">بازنشستگی</span>&nbsp;می تواند برای تامین مواردی از قبیل: تهیه مسکن، هزینه های درمانی، هزینه های تحصیل فرزندان و ... مورد استفاده قرار گیرد.</span></span></p><p><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">ا<strong><span style="color: rgb(51, 102, 153);">همیت بیمه عمر و پس انداز در زندگی:</span></strong></span></p><table dir="rtl" border="0" cellspacing="0" style="width: 600px; height: 82px;"><tbody><tr><td height="10" width="119"></td><td width="477"><table dir="rtl" border="0" cellspacing="0" style="width: 362px; height: 82px;"><tbody><tr><td style="padding: 0px; border: 1px solid rgb(233, 233, 233);"><table dir="rtl" border="0" cellspacing="0" style="width: 475px; height: 172px;"><tbody><tr><td align="center" style="width: 144px; height: 26px; background-color: rgb(243, 250, 254);"><span lang="fa" style="color: rgb(240, 139, 32); font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;">ریسک ها</span></td><td align="center" style="width: 171px; height: 26px; background-color: rgb(243, 250, 254);"><span lang="fa" style="color: rgb(240, 139, 32); font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;">اثرات ریسک</span></td><td align="center" style="width: 154px; height: 26px; background-color: rgb(243, 250, 254);"><span lang="fa" style="color: rgb(240, 139, 32); font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: 700;">پوشش ریسک ها</span></td></tr><tr><td height="25" width="144" align="center"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">ورشکستگی</span></td><td height="25" width="171" align="center"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">وقفه در در آمد</span></td><td height="25" width="154" align="center"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">بیمه بیکاری</span></td></tr><tr><td align="center" style="width: 144px; height: 17px; background-color: rgb(233, 233, 233);"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">بازنشستگی</span></td><td align="center" style="width: 171px; height: 25px; background-color: rgb(233, 233, 233);"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">کاهش درآمد</span></td><td align="center" style="width: 154px; height: 17px; background-color: rgb(233, 233, 233);"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">بیمه</span><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">&nbsp;بازنشستگی</span></td></tr><tr><td height="25" width="144" align="center"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">از کار افتادگی</span></td><td height="25" width="171" align="center"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">حذف شدن در آمد</span></td><td height="25" width="154" align="center"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">بیمه از کار افتادگی</span></td></tr><tr><td align="center" style="width: 144px; height: 25px; background-color: rgb(233, 233, 233);"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">مرگ و میر</span></td><td align="center" style="width: 171px; height: 25px; background-color: rgb(233, 233, 233);"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">از بین رفتن فرد</span></td><td align="center" style="width: 154px; height: 25px; background-color: rgb(233, 233, 233);"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">بیمه عمر</span></td></tr><tr><td height="25" width="144" align="center"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">بیماری های صعب العلاج</span></td><td height="25" width="171" align="center"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">سلامتی فرد</span></td><td height="25" width="154" align="center"><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">بیمه امراض خاص</span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> text/html 2015-05-16T13:51:15+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی شرکت بیمه پاسارگاد http://www.0920bimegar.ir/post/72 <div class="entry" style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 7px 0px 5px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="singpic" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 6.578125px 0px 0px; outline: none 0px; padding: 0px 0px 0px 9px; vertical-align: baseline; float: right; min-height: 150px; min-width: 255px; color: rgb(85, 85, 85); line-height: 12px; text-align: right; background-image: url(http://bimehmarkazi.ir/wp-content/themes/Max-3/images/noimg.png); background-position: 20px 25px; background-repeat: no-repeat;"><a href="http://bimehmarkazi.ir/?p=136" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; vertical-align: baseline; color: rgb(54, 103, 153);"><img src="http://bimehmarkazi.ir/wp-content/themes/Max-3/thumb.php?src=http://bimehmarkazi.ir/wp-content/uploads/2015/05/e382.jpg&amp;w=250&amp;zc=3" alt="شرکت بیمه پاسارگاد" title="شرکت بیمه پاسارگاد" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: auto; outline: none 0px; padding: 5px; vertical-align: baseline; max-width: 624px; display: table-caption;"></a></div><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px; outline: none 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; line-height: 1.9em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85);"><span lang="FA" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">بیست و نهم بهمن هر سال یادآور صدور پروانه تاسیس شرکتی به بزرگی بیمه پاسارگاد توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، شرکتی که عملکرد آن با اتکا به خداوند بزرگ و تلاش و کوشش کارکنان عزیز و &nbsp; مدیران محترم، نشان می دهد که مجموعه یی سختکوش و قوی، دلسوزانه در راستای تحقق اهداف بلند پیش روی صنعت بیمه کشور گام بر می دارند.</span></p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px; outline: none 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; line-height: 1.9em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85);"><span lang="FA" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی کشوراست که به منظور عرضه خدمات بیمه ای در سطح استاندارهای جهانی،کسب سود متوازن و همسوبا مصالح ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکایی )توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد.</span></p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px; outline: none 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; line-height: 1.9em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85);"><span lang="FA" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">این شرکت در قالب سهامی عام در &nbsp;تاریخ ۸۵/۱۱/۱۸ طی شماره ۲۹۰۰۷۰ با سرمایه ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( در سال ۱۳۸۹ این مبلغ به ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش داده شده است) در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ ۸۵/۱۱/۲۹ پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه ای تحت شماره ۳۴۶۰۵ از بیمه مرکزی ایران دریافت و فعالیت خود را از تاریخ ۸۵/۱۲/۱ آغاز نموده است.</span></p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px; outline: none 0px; padding: 10px; vertical-align: baseline; line-height: 1.9em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85);"><span lang="FA" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">این شرکت توانست در تاریخ ۸۶/۸/۵ مجوز قبول اتکایی از موسسات بیمه داخلی را تحت شماره ۲۵۵۹۸ از بیمه مرکزی ایران دریافت کند و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ ۸۶/۹/۱۸ فعالیت خود را در این بخش آغاز نماید.</span></p><div><span lang="FA" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></span></div></div> text/html 2014-09-18T15:07:49+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی پوشش بیماریهای خاص http://www.0920bimegar.ir/post/57 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span lang="FA" style="color: rgb(244, 135, 34); line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><strong>پوشش بیماریهای خاص</strong></span><span lang="FA" style="color: rgb(244, 135, 34); line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">:</span></p><p><span lang="FA" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><font color="#ee8722"><br></font></span><span lang="FA" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">هنگامی که شما احتیاج به درمان پزشکی دارید از پوشش بیمه ای این بیمه نامه می توانید استفاده نمائید.<br>در این بیمه نامه بیمه شده خود را در مقابل هزینه های سنگین بیماریهای خاص بیمه می کند و بدون نیاز به ارائه صورت هزینه می تواند از سرمایه بیمه بیماریهای خاص بیمه عمر بهره مند شود همچنین سایر پوشش های بیمه ای نیز کماکان ادامه خواهد یافت.</span><span lang="FA" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">پوشش تکمیلی ابتلا به بیماریهای خاص (تا سن60سالگی) نیز حداکثر به میزان ۳۰ درصد سرمایه بیمه عمر تا سقف</span><span style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">25 میلیون تومان&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 8pt;">(طرح جدید)</span></span><span lang="FA" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">&nbsp;به ازای هر بیماری خواهد بود.<br><span style="color: rgb(111, 180, 64);">بیماریهای تحت پوشش:</span><br><span style="color: rgb(111, 180, 64);">1-</span>سکته قلبی-</span><span style="line-height: 13.8000001907349px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">Myocardial Infarction</span><span lang="FA" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><br><span style="color: rgb(111, 180, 64);">2-</span>سکته مغزی</span><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;">-</span><span style="line-height: 13.8000001907349px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">Stroke</span><span lang="FA" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><br><span style="color: rgb(111, 180, 64);">3-</span>جراحی عروق قلب</span><span lang="fa" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">-</span><span style="line-height: 13.8000001907349px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">Coronary Artey Surgery</span><span lang="FA" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><br><span style="color: rgb(111, 180, 64);">4-</span>پیوند اعضای اصلی بدن</span><span lang="fa" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">-</span><span style="line-height: 13.8000001907349px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">Main-Organ-Graft</span><span lang="FA" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><br><span style="color: rgb(111, 180, 64);">5-</span>سرطان</span><span lang="fa" style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;">-</span><span style="line-height: 13.8000001907349px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">Cancer<br></span><span lang="fa" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">در بیمه نامه عمر و تامین آتیه&nbsp;<a href="http://www.insurancepasargad.com/pasargadinsurance"><font color="#1e557a"></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">پاسارگاد</span></a>&nbsp;برای هر بیماری سقف 25 میلیون تومان و جمعا 125 میلیون تومان&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 8pt;">(طرح جدید)&nbsp;</span></span><span lang="fa" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">در نظر گرفته شده است و با استفاده از یک پوشش، امکان استفاده از پوشش های دیگر در همان سال یا سالهای بعد نیز وجود دارد که یکی از بزرگترین مزایای این بیمه نامه می باشد.</span></p><p><span lang="fa" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"></span>&nbsp;</p><p><span lang="fa" style="line-height: 15.3333320617676px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt;"><strong><font color="#f08b20">مبلغ حق بیمه<br></font></strong><span style="font-size: 9pt;">شما با هر شرایط اقتصادی می توانید از سرمایه گذاری عمر و تامین آتیه برخوردار شوید.<br>* این مبلغ بین حداقل 200.000 ریال و حداکثر 3.334.000 ریال ماهیانه می تواند باشد.</span></span></p><p><span style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="color: rgb(240, 139, 32);"><strong>انعطاف در پرداخت حق بیمه‌ ها</strong></span><br>از مهمترین ویژگیهای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری قابل انعطاف بودن آن است كه شرایط آن با توجه به توان مالی شما قابل پرداخت است. شما می‌توانید حق بیمه‌های خود را در طول مدت بیمه افزایش یا كاهش دهید. كاهش در پرداخت حق بیمه در دفعات محدود، منوط به وجود مبلغ كافی در اندوخته سرمایه ‌گذاری شماست</span></p><p><span style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><strong><font color="#1666af">شرایط کلی بیمه نامه عمر و آتیه</font></strong></span></p><ul dir="rtl"><li dir="rtl"><p class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="color: rgb(22, 102, 175);">اگر</span>&nbsp;به دنبال پشتوانه‌ای برای دوران بازنشستگی هستید.<br><span style="color: rgb(22, 102, 175);">اگر</span>&nbsp;به دنبال تشكیل سرمایه و پس‌انداز كردن با روشی با قاعده و منظم هستید.<br><span style="color: rgb(22, 102, 175);">اگر</span>&nbsp;در جستجوی حفظ ارزش اقتصادی پس‌انداز خود در مقابل آثار ناشی از تورم هستید.<br><span style="color: rgb(22, 102, 175);">اگر</span>&nbsp;در كنار برخورداری از پوشش فوت و پس‌اندازی به دنبال پوششهای تكمیلی دیگر هستید.<br><span style="color: rgb(22, 102, 175);">اگر</span>&nbsp;...<br><br></span><span lang="FA" style="color: rgb(244, 135, 34); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">ما بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد را به شما پیشنهاد می کنیم...<br></span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">با این سرمایه گذاری&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 0);">شما می توانید</span>:</span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">آینده خود و خانواده خود را تأمین نماید.</span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">سرمایه گذاری مناسب و سود آور را انتخاب کنید.</span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">هزینه های تحصیلی فرزندان را تأمین کنید.</span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">ارزش اقتصادی پس‌انداز خود در مقابل آثار ناشی از تورم حفظ کنید.</span></p></li><li dir="rtl"><p class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">هزینه های جهیزیه و ازدواج فرزندان را تامین کنید.</span></p></li></ul><p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(22, 102, 175); font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">این بیمه نامه به خاطر اثرات مفید و ماندگاری که برای فرد و خانواده وی بجا می گذارد از طرفداران زیادی برخوردار و مورد توجه اقشار مختلف اجتماع قرار گرفته است.</span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="color: rgb(22, 102, 175); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; font-weight: 700;">بازنشستگی می تواند بسیار پربارتر و پرشورتر از جوانی باشد.&nbsp;<br>اگر از امروز به فکرش باشیم.</span></p><table dir="rtl" border="0" cellspacing="0" style="width: 437px;"><tbody><tr><td height="1" width="435" style="padding: 0px;"><span style="font-size: 9pt;"><table dir="rtl" border="0" cellspacing="0" style="width: 317px;"><tbody><tr><td width="317" style="padding: 0px;"><img src="http://www.insurancepasargad.com/images/stories/backsubject/Ba-Content1.gif" border="0" height="19" width="683"></td></tr></tbody></table></span></td></tr></tbody></table><p><span style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"></span>&nbsp;</p> text/html 2014-04-13T13:28:32+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی هدف طرح بیمه عمروتامین آتیه http://www.0920bimegar.ir/post/51 <p align="center"> <img border="0" hspace="0" alt="بیمه عمر و زندگی بیمه پاسارگاد" vspace="0" align="baseline" src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/9/16/50848_503.jpg"></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "2 Titr"; font-size: 14pt;' lang="FA">هدف از ارائه طرح :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "2 Titr"; font-size: 14pt;' lang="FA">1-بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نشان دهنده این واقعیت است که، میزان حقوق پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی ،حتی برای تامین نیازهای یک زندگی معمولی کافی<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نیست.با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه بااین مشکل مواجه هستند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>طراحی بیمه نامه ای توام با تشکیل سرمایه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>میتواند تامین کننده ی، سرمایه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ای یکجا در سنین بالا بوده و تاثیر مهمی درافزایش قدرت خرید افراد در دوران<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بازنشستگی داشته باشد.<o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "2 Titr"; font-size: 14pt;' lang="FA">2- بررسی وضع جوانان کشورمان نشانگر این واقعیت تلخ<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ونگران کننده است که به علت نداشتن سرمایه ی کافی ،اکثر این قشرعظیم آینده ساز ،جهت تشکیل زندگی مشترک،ایجاد <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>اشتغال،تهیه مسکن،تکمیل تحصیلات<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>عالی وتامین سایر نیازهای زندگی ،با فقدان و یا کمبود سرمایه مواجه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>هستند.</span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "2 Titr"; font-size: 14pt;' lang="FA">اهداف جامع این طرح :</span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "2 Titr"; font-size: 14pt;' lang="FA">الف- باهمت وخواست والدین محترم، کودکان ونوجوانان<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>عزیز در قبال<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>پرداخت اندک ،حق<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بیمه تحت پوشش این طرح قرارگرفته تا در ایام جوانی بتوانند با<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>استفاده از سرمایه قابل ملاحظه خود ،که نزد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بیمه پاسارگاد <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>باسود مربوطه پس انداز گردیده است نیازهای<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>اساسی و روزمره ی خود را تامین نموده ودرمدت قرارداد از خدمات بیمه نیز<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>برخودارشوند.<o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "2 Titr"; font-size: 14pt;' lang="FA">ب- جوانان واقشارمختلف جامعه بتوانند با<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>پرداخت اندک حق بیمه ماهانه ،زیرپوشش این طرح قرارگرفته تاضمن<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>برخورداری ازخدمات و<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>پوششهای بیمه ای ،ازسرمایه ی پس انداز شده خود نیز جهت تامین نیازها وخواسته های ایام بازنشستگی بهره مند شوند.</span><span style='line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: "2 Titr";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p> text/html 2014-01-25T14:19:27+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی و ناگهان چه زود دیر می‌شود http://www.0920bimegar.ir/post/50 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.8pic.ir/"><img src="http://www.8pic.ir/images/vb32t9sgmg1dtaba4you.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">و ناگهان چه زود دیر می‌شود!</font></div> text/html 2013-12-13T14:14:04+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی بازنشستگی رویایی http://www.0920bimegar.ir/post/47 <a href="http://www.8pic.ir/"><img src="http://www.8pic.ir/images/j8tgyy5w7blex47nr22x.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس"></a> text/html 2013-09-04T02:47:11+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی تفاوت امتیازات پس انداز در تامین آتیه بیمه پاسارگاد با سایر موسسات و بانکها http://www.0920bimegar.ir/post/41 <p><span style="font-size: medium;">تفاوت های پس انداز سرمایه در<font color="#009900">"</font><span style="color: rgb(0, 153, 0);">پس انداز طلایی بیمه عمروتامین آتیه</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">بیمه پاسارگاد" </span>با پس انداز در <span style="color: rgb(102, 0, 255);">سایر موسسات(بانک ها)<br></span></span></p><p> </p><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 100%; border-collapse: collapse;" align="bottom" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: large;">امتیاز ها</span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);">بیمه عمروتامین آتیه <span style="color: rgb(102, 0, 255);">بیمه پاسارگاد</span> <br> </td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"> سایر <span style="color: rgb(0, 0, 255);">موسسات</span> </span> </td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: x-small;"><font size="2">پرداخت هزینه بلاعوض 5بیماری صعب العلاج</font></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> <strong><span style="font-size: large;"> </span><span style="font-size: large;">+</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> <span style="font-size: large;"> <span style="font-size: x-large;">-</span></span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: x-small;"><font size="2">معافیت سرمایه پس اندازشده از پرداخت مالیات</font></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> <strong><span style="font-size: small;"> <span style="font-size: large;">+</span></span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> <span style="font-size: x-large;"> -</span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: x-small;"><font size="2">استفاده مکرر از وام،بدون نیاز به ضامن،سفته، وچک</font></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> <strong><span style="font-size: large;">+</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> <span style="font-size: x-large;"> </span><span style="font-size: x-large;">-</span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: x-small;"><font size="2">پرداخت سرمایه فوت به بازماندگان بیمه شده</font></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> <strong><span style="font-size: large;"> +</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> <strong><span style="font-size: x-large;"> -</span></strong></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: x-small;"><font size="2">پرداخت سرمایه حادثه به بازماندگان بیمه شده</font></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> <strong><span style="font-size: large;">+</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> <strong><span style="font-size: x-large;"> -</span></strong></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><font size="2">پرداخت یکجای سرمایه اندوخته شده به بازماندگان ،بدون کسر مالیات</font></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> <strong><span style="font-size: large;">+</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"> <strong><span style="font-size: x-large;"> -</span></strong></td></tr></tbody></table> text/html 2013-09-04T02:44:43+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی شعار فرزندان http://www.0920bimegar.ir/post/40 <p style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 255);" class=" " align="right"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: xx-small;"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" lang="FA">شعار فرزندان امروزی</span><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" lang="FA">:</span></span></p><p style="text-align: right;" class=" " align="right"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: xx-small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 115%; font-size: 28pt;" lang="FA"><font size="5">پدرو مادرعزیز که مرا به دنیا آورده اید، برای آینده ام چه فکری کرده اید ؟!!!</font></span></span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: right;" class=" " align="right"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: xx-small;"><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA"></span></span><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA">پدرو مادر گرامی وزحمت کش:</span></strong></p><p style="text-align: right; margin-left: 0.5in;" class=" " align="right"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 18pt;" lang="FA">++++++++++++++</span></strong></p><p style="text-align: right; margin-left: 0.5in;" class=" " align="right"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA">پاسخ این سوال به حق فرزندتان،با پیوستن به طرح </span></strong></p><p style="text-align: right; margin-left: 0.5in;" class=" "><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">پس انداز طلائی بیمه عمروتامین آتیه</span> </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;">بیمه پاسارگاد <span> </span>قابل حل </span></strong></p><p style="text-align: right; margin-left: 0.5in;" class=" "><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;">می باشد.</span></strong></p><p style="text-align: right; margin-left: 0.5in;" class=" " align="right"><strong><span style="font-size: 28pt;" lang="FA">- منافع برای بیمه شده:</span></strong></p><p style="text-align: right; line-height: normal;" class=" " align="right"><strong><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"></span></strong>&nbsp;</p> text/html 2013-09-04T02:44:02+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی پدر بزرگ ها، مادربزرگ ها http://www.0920bimegar.ir/post/39 <p style="text-align: center;" class="MsoNormal" align="right"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">(سرمایه گذاری امروز=آرامش ورفاه فردا)</span></span></strong></span></p><p style="text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;"><strong><span style="line-height: 115%;" lang="FA">پدربزرگ ها و مادربزرگ ها</span></strong></span></p><p style="text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><strong><span style="color: black; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text1;" lang="FA">با پرداخت 20،000&nbsp;تومان، در ماه</span></strong><strong><span style="color: black; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text1;" lang="FA">،مبلغ&nbsp;200،000،000تومان سرمایه به</span></strong><strong><span style="color: rgb(148, 54, 52); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: accent2; mso-themeshade: 191;" lang="FA"> نوه ی گل تان </span></strong><strong><span style="color: black; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text1;" lang="FA">هدیه<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>دهید.</span></strong></p><p style="text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt;" lang="FA">پس انداز طلایی بیمه عمر وتامین آتیه</span></strong></span><strong><span style="color: rgb(31, 73, 125); line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-themecolor: text2;" lang="FA"> بیمه پا سارگاد</span></strong><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt;" lang="FA"> هدیه </span></strong></span><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 18pt;" lang="FA">ای ارزنده وبه یادماندنی. </span></strong></span></p> text/html 2013-09-04T02:43:07+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی گفتگوی فرزند و پدر http://www.0920bimegar.ir/post/38 <p> </p><p style="text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">فرزند:سلام پدرجان، سلام پسر خوبم</span></strong></span></p><p style="text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">فرزند:پدرجان برای چی من باید درس بخوانم؟!!</span></strong></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">پدر:درآینده فرد مفیدی برای خود وجامعه باشی،به کمک علمی که آموخته ای، برای خودت کارمناسب وشغل خوبی انتخاب کنی و برای کشورت نیز فردی مفید باشی.</span></strong></span></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"> </span></strong></p><p style="text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: x-large;"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">فرزند: پدر جون ،برای تحصیل من ماهانه چقدر هزینه می کنید؟!</span></strong></span></span><strong></strong></p><p style="text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: x-large;"></span></strong></p><p style="text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"></p><p style="text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"></p><p style="text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"></p><p style="text-align: right;" class="MsoNormal" align="right"></p> text/html 2013-09-04T02:40:14+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی خود مان چه کار کرده ایم؟ که این همه از این وآ ن... http://www.0920bimegar.ir/post/37 <strong><font color="#0000ff" size="4" face="Arial">بازدید کننده محترم </font></strong><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: large;"> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">من و شما احتمالا دائم به این وآن ایرادگرفته وانتقاد میکنیم که:</span></span></p><p><span style="font-size: x-large;"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255); font-family: arial,helvetica,sans-serif;">برای ما وفرزندانمان کاری نکرده و یا نمی کنند .</span></strong></span></p><p style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;"><strong>آیا شده ؟ این سوال را ازخودمان بپرسیم:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;"> من خودم، برای آینده همسر ، فرزندان وخودم چه کاری </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: large;">کرده ام تا موجب آرامش حال وآینده گردد؟!!</span></p><p><br><span style="color: rgb(0, 128, 128); font-size: large;">طرح تامین آتیه بیمه پاسارگاد بهترین و مطمئن ترین گزینه برای </span></p><p><span style="color: rgb(0, 128, 128); font-size: large;">سپرده گذاری ،ایجادآرامش تامین خواسته هاو نیازهای شخص </span></p><p><span style="color: rgb(0, 128, 128); font-size: large;">بیمه شده می باشد</span></p> text/html 2013-09-04T02:39:00+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی آیا خواهان http://www.0920bimegar.ir/post/36 <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA">((هم میهنان گرامی و والدین محترم)</span></strong><span style="font-size: x-large;"><strong>)</strong></span></span><p style="text-align: right; color: rgb(0, 153, 0);" class=" " align="right"><span style="font-size: x-small;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA">- آیا</span></span><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">خواهان </span>آینده ای مطمئن وآرامش بخش </span></font></span><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif">هستید؟</font></span></span></p><p style="text-align: right; color: rgb(0, 153, 0);" class=" " align="right"><span style="font-size: x-small;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA">- آیا </span></span><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">خواستار</span> این هستیدکه، درآینده<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> محتاج </span></span></font></span><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif">کسی نباشید؟</font></span></span></p><p style="text-align: right; color: rgb(0, 153, 0);" class=" " align="right"><span style="font-size: x-small;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA">-آیا </span></span><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">قلبا </span>دلتان میخواهد فرزندان عزیزتان </span></font></span><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">مستقل </span>بارآمده وازنظر مالی بخودشان </font></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">متکی</span> باشند؟</font></span></span></p><p style="text-align: right; color: rgb(0, 153, 0);" class=" " align="right"><span style="font-size: x-small;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA">- آیا </span></span><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">خواهان</span> این هستید که ،درایام<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> پیری</span> </span></font></span><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">سرمایه کافی</span> برای رفع <span style="color: rgb(255, 0, 255);">نیازهاوخواسته </span></font></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">های </span>خود داشته باشید تا موجب سربلندی </font></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif">وآرامش تان شود؟</font></span></span></p><p style="text-align: right; color: rgb(0, 153, 0);" class=" "><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">-آیا خواهان </span>جامعه ای هستید که ،آرامش </font></span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif">وآسایش بیشتری در آن حاکم باشد ؟</font></span></span></p><p style="text-align: right;" class=" " align="right"><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> پس:</span></strong><br></span></p><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(153, 0, 255);"><p style="text-align: right;" class=" "><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(153, 0, 255);">به</span><span style="color: rgb(153, 0, 204);">&nbsp;جمع بیمه گذاران بیمه عمر وتامین</span></span></strong></p><p style="text-align: right;" class=" "><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA"><span style="color: rgb(153, 0, 204);"> آتیه </span></span></strong><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA">بیمه پاسا</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA">رگاد </span></strong></span><strong><span style="line-height: 115%; font-size: 20pt;" lang="FA">بپیوندید.</span></strong></p></span></span></strong><p style="text-align: right;" class=" "><span style="font-size: medium;"><strong><br></strong></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>نماینده بیمه عمر وتامین آتیه آمادگی </strong></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>دارد در<span style="color: rgb(128, 0, 128);">جمع خانوادگی</span> ،یا</strong></span></span></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong> در <span style="color: rgb(128, 0, 128);">محل کار </span></strong></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);">شما</span> ، یا با حضور شما در <span style="color: rgb(128, 0, 128);">دفتر بیمه</span></strong></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);"> پاسارگاد</span> ، </strong></span></span></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>مشاوره لازم ورایگان به شما عزیزان</strong></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong> متقاضی ارائه نماید.</strong></span></span></span></p> text/html 2013-09-04T02:34:06+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی سرمایه گذاری و پس انداز طلایی تامین آتیه در بیمه پاسارگاد http://www.0920bimegar.ir/post/34 <p style="text-align: right;" class=" " align="right"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><strong><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سخنی با والدین محترم:</font></span></strong></span></font></p><p style="text-align: right;" class=" " align="right"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><strong><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><font color="#333333">با سلام و عرض ادب به اطلاع شما والدین محترم وسایر اقشار مختلف میرساند كه:</font></span></font><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA"><br></span></strong></span></font></p><font size="4"></font><p style="text-align: right;"><font size="4"><span><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">1-نتیجه بررسی های انجام شده روی زندگی جوانان نشانگر این </span></span></font><font size="4"><span><span style="line-height: 115%;" dir="rtl" lang="FA">است که </span></span></font></p> text/html 2013-09-04T02:33:34+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی ::::: پرداخت حق بیمه از طریق اینترنت بانک پاسارگاد ::::: http://www.0920bimegar.ir/post/33 <p> </p><h1>چگونه حق بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد را اینترنتی پرداخت کنیم؟</h1><p style="text-align: justify;" class="post-entry"><font size="2">شرکت بیمه پاسارگاد در راستای تسهیل ارایه خدمات به عموم هموطنان گرامی، امکان پرداخت حق بیمه‌های بیمه عمر و تامین آتیه را از طریق درگاه الکترونیکی و خودپردازهای بانک پاسارگاد میسر نمود.</font></p><p style="text-align: justify;" class="post-entry"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><h4 style="text-align: justify;" class="post-entry"><font size="3">پرداخت الکترونیک حق بیمه</font></h4><p style="text-align: justify;" class="post-entry"><font size="2">از طریق راه‌اندازی نسخه جدید نرم افزار صدور بیمه‌نامه عمر و تامین آتیه امکانی فراهم شده تا کلیه دارندگان بیمه‌نامه عمر و تامین آتیه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بیمه پاسارگاد و انتخاب گزینه «<strong><font color="#d00000">پرداخت الکترونیک حق بیمه عمر و تامین آتیه</font></strong>» و سپس انتخاب گزینه «<strong><font color="#d00000">پرداخت حق بیمه از طریق اینترنت بانک پاسارگاد</font></strong>» با استفاده از<strong> شناسه قبض و شناسه پرداخت</strong> مبلغ اقساط بیمه‌نامه خود را پرداخت نمایند.</font></p><p style="text-align: justify;" class="post-entry"><img class="aligncenter size-full wp-image-22033" alt="omrepayment-pasargad-way2pay-92-03-22" src="http://way2pay.ir/wp-content/uploads/omrepayment-pasargad-way2pay-92-03-22.png" height="241" width="496"></p><p style="text-align: justify;" class="post-entry" align="center"><font size="2">همچنین بیمه‌گذاران این بیمه‌نامه می‌توانند با مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز بانک پاسارگاد در سراسر کشور و انتخاب منوی پرداخت قبوض با وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در برگه‌های دفترچه، حق بیمه مربوطه را پرداخت نمایند.</font></p><p style="text-align: justify;" class="post-entry" align="center"><font size="2"></font><a title="::::: پرداخت حق بیمه از طریق اینترنت بانک پاسارگاد :::::" href=":::::%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%AD%D9%82%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF%20:::::" target="_blank"></a>&nbsp;</p><p style="text-align: justify;" class="post-entry" align="center"><font size="5"><a title=":::::: پرداخت حق بیمه از طریق اینترنت بانک پاسارگاد ::::::" href="https://epayment.bankpasargad.com/billpayment.aspx" target=""><font color="#009900" size="5">:::::: پرداخت حق بیمه از طریق اینترنت بانک پاسارگاد ::::::</font></a></font></p> text/html 2013-09-04T02:33:04+01:00 www.0920bimegar.ir دهنوی رادیو بیمه پاسارگاد http://www.0920bimegar.ir/post/32 <p style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" class="MsoNormal" align="right"><span style="color: black; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" dir="RTL" lang="FA">به منظور رفاه حال شما مخاطب ارجمند رادیو بیمه پاسارگاد با بیانی ساده و گویا به معرفی بیمه عمروتامین آتیه پاسارگاد می پردازد</span><span dir="LTR"></span><span style="color: black; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span dir="LTR"></span> .</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></p><p style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" class="MsoNormal" align="right"><span style="color: black; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" dir="RTL" lang="FA">توصیه می کنیم در صورتیکه فرصت کافی برای نشستن پشت میز کامپیوتر ، جستجو و مطالعه اطلاعات لازم راندارید با دریافت رادیو بیمه پاسارگاد و گوش سپردن به آن ، تمامی اطلاعات مربوط به اهمیت و مزایای طرح تامین آتیه وپس انداز طلایی بیمه پاسارگاد رادر قالب یک برنامه دلچسب رادیویی کسب نمایید</span><span dir="LTR"></span><span style="color: black; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span dir="LTR"></span> .</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></p><p style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" class="MsoNormal" align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 13.5pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-no-proof: yes;"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></p><p style="text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: ltr; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" class="MsoNormal" align="center"><font size="4"><a href="http://www.pasargadinsurance.ir/radio/omr.exe" target="_blank"><span style="color: blue; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" dir="RTL" lang="FA">رادیو بیمه عمر و تأمین آتیه</span></a></font><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></p><blogextendedpost><br><br><b></b></blogextendedpost>